Category: अंकगणित

टक्केवारी ची सर्वात सोपी ट्रिक 

टक्केवारी ची सर्वात सोपी ट्रिक  // Percentage Trick By estudycircle प्रश्न—> एका गावाची लोकसंख्या 25,700 होती , तिच्यात 4% ने वाढ झाली असता त्या गावाची लोकसंख्या किती š100 वर 4 वाढ šतर 25,700 वर ??? š257 * 4 = 1028 šवाढ झाली असता त्या गावाची लोकसंख्या = 25700 + 1028 = 26728 ट्रिक — दिलेल्या

गणितातील महत्वाची सुञे // Math Formula // Marathi Ankganit

गणितातील महत्वाची सुञे // Math Formula गणितातील महत्वाची सुञे👇👉 सरळव्याज :- 👉 सरळव्याज (I) = P×R×N/100 👉 मुद्दल (P) = I×100/R×N 👉 व्याजदर (R) = I×100/P×N 👉 मुदत वर्षे (N) = I×100/P×R 👉 चक्रवाढव्याज रास (A)= P×(1+R/100)n, n= मुदत वर्षे. 👉 नफा तोटा :- 👉 नफा = विक्री – खरेदी 👉 विक्री = खरेदी + नफा 👉 खरेदी = विक्री + तोटा 👉 तोटा = खरेदी – विक्री

गणित महत्वाची एकेके // Math Imp Unit

गणित महत्वाची एकेके // Math Imp Unit :- १ मिनिट = ६० सेकंद . १ तास = ६० मिनिटे . २४ तास = १ दिवस . पाव तास =१५ मिनिटे. अर्धा तास =३० मिनिटे. पाऊण तास= ४५ मिनिटे . ७ दिवस = १ आठवडा. ३० दिवस = १ महिना. ३६५ दिवस =१ वर्ष . १०

काम काळ वेळ वेग शॉर्ट ट्रिक मराठी अंकगणित by estudycircle

काम काळ वेळ वेग शॉर्ट ट्रिक मराठी अंकगणित प्रश्न 01 . 15 मजूर रोज 8 तास काम करून एक काम 10 दिवसात पूर्ण करतात , तेच काम 20 मजूर रोज 8 तास करून किती दिवसात पूर्ण करतील ? उत्तर >> 15 * 8 = 120 तास  >> 1 दिवसाचे काम •एकूण काम >> 1200 तास