MPSC

इतिहास – इंग्रज अधिकारी व कामगिरी

इतिहास – इंग्रज अधिकारी व कामगिरी ▪️रॉबर्ट क्लाइव्ह – दुहेरी राज्यव्यवस्था ◾️वॉरन हेस्टींग – रेग्युलेटिंग अॅक्ट ◾️लॉर्ड कॉर्नवॉलिस – कायमधारा…

MPSC Rajyaseva State Service Book List 2019

MPSC Rajyaseva Book List राज्यसेवा पूर्व परीक्षा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मराठी- मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे अनिवार्य मराठी- के सागर…