MPSC STI/ASO/PSI Book List MPSC COMBINED GR B पूर्व परीक्षा NCERT बुक्स ११ वी १२ वी (सर्व विषय) विज्ञान साठी ७ वी ते १२ वी आधुनिक भारत- बिपीन चंद्र समाजसुधारक- के. सागर महाराष्ट्राचा भूगोल- ए. बी. सवदी पंचायतराज- के सागर भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे भारतीय अर्थव्यवस्था- रत्नाई प्रकाशन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- रंजन कोळंबे सामान्य विज्ञान-