तुलसी विवाह करिता मंगलास्टक मराठी मध्ये

 • स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं, मोरेश्वरं सिद्धिदं ।
 • बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं, चिन्तामणि स्थेवरं ||
 • लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं, विघ्नेश्वरम् ओज़रम् |
 • ग्रामे रांजण संस्थितम् गणपतिः, कुर्यात् सदा मङ्गलं || १ ||

 • गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा ।
 • कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका ।।
 • क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी ।
 • पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिता, कुर्यातसदा मंगलम ।। २ ।।

 • लक्ष्मी: कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा: ।
 • गाव: कामदुधाः सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः ।।
 • अश्वः सप्त मुखोविषम हरिधनुं, शंखोमृतम चांबुधे ।
 • रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदीनम, कुर्वंतु वोमंगलम ।। ३ ।।

 • राजा भीमक रुख्मिणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।
 • ही कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासि म्यां देईजे ।।
 • आतां एक विचार कृष्ण नवरा, त्यासी समर्पू म्हणे ।
 • रुख्मी पुत्र वडील त्यासि पुसणे, कुर्यात सदा मंगलम ।। ४ ।।

 • लक्ष्मीः कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे, अंगीकारी श्रीहरी ।
 • रंभा कुंजर पारिजातक सुधा, देवेंद्र हे आवरी ।।
 • दैत्यां प्राप्ति सुरा विधू विष हरा, उच्चैःश्रवा भास्करा ।
 • धेनुवैद्य वधू वराशि चवदा, कुर्यात सदा मंगलम ।। ५ ।।

 • लाभो संतति संपदा बहु तुम्हां, लाभोतही सद्गुण ।
 • साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवां भूषण ।।
 • सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ।
 • गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम ।। ६ ।।

 • विष्णूला कमला शिवासि गिरिजा, कृष्णा जशी रुख्मिणी ।
 • सिंधूला सरिता तरुसि लतिका, चंद्रा जशी रोहिणी ।।
 • रामासी जनकात्मजा प्रिय जशी, सावित्री सत्यव्रता ।
 • तैशी ही वधू साजिरी वरितसे, हर्षे वरासी आतां ।। ७।।

 • आली लग्नघडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा ।
 • गृह्योत्के मधुपर्कपूजन करा अन्तःपटाते धारा ।।
 • दृष्टादृष्ट वधुवरा न करितां, दोघे करावी उभी ।
 • वाजंत्रे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम ।। ८ ।।
Share This Post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

By estudy

Leave a Reply